• 07458250935

تعرفه تبلیغات در منتخب تبلیغات کشور

هزینه تبلیغات در شبکه تبلیغات ادسلکت بر اساس هر کلیک (CPC) بر روی تبلیغات شما محاسبه می‌شود و به عبارت دیگر فقط یک بار پرداخت به ازای هر کلیک از یک ip صورت میگیرد و تبلیغ کنندگان نیز به ازای هربارکلیک از یک ip فقط یکبار پرداخت به آنها صورت میگیرد. زمانی که یک کاربر بر روی تبلیغات شما کلیک کرده و به صفحه شما منتقل می‌شود هزینه آن کلیک از اعتبار کمپین شما کسر می‌گردد. قیمت هر کلیک در این شبکه 140 تومان می‌باشد